Reprezentanții sectorului forestier și industriei lemnului din toată țara își dau întâlnire la București

Joi 5 decembrie 2019 se desfășoară cea de-a treia ediție a Forumului Pădurilor, Industriei Lemnului și Economiei Verzi, evenimentul anului pentru acest sector având în vedere că aici își dau întâlnire proprietarii și administratorii de păduri din toată țara, producătorii de mobilă, organizațiile de mediu, asociațiile forestierilor și reprezentanții instituțiilor statului.

Evenimentul va avea loc la Hotel Epoque București (Intrarea Aurora 17C), începând cu ora 09:30 și este organizat de Fordaq România, cu sprijinul Consiliului Pădurilor și Dezvoltării Rurale și este susținut de  Patronatul Investitorilor Autohtoni din România- PIAROM, Coaliția pentru  Libertatea Comunicării  și  Comerțului  și  Bursa  Româna  de Afaceri.

Principalele teme de dezbatere din cadrul acestei întâlniri sunt:

 • Starea pădurilor conform Inventarului Forestier Național, cu accent pe explicitarea cifrei de 38,6 milioane mc „lemn  dispărut”  anual din păduri.
 • O nouă  viziune  de politică  forestieră,  cu  accent  pe  un nou  sistem  de valorificare,  pază,  trasabilitate  și  control  a  provenienței  legale  a masei  lemnoase  –  dezvoltarea  sistemului SUMAL.
 • Finanțarea  sectorului  forestier prin planurile naționale  strategice ale  Politicii  Agricole  Comune  2021-2027  a Uniunii Europene.
 • Prezentarea  concluziilor  grupului  consultativ  de lucru  – organizații  reprezentative  ale  proprietarilor  și  administratorilor  de păduri,  sectorului  de  exploatare  și  prelucrare  primară  a lemnului și mediului  universitar –    Priorități  de finanțare  2021-2027.

Se va vorbi în cadrul evenimentului și despre Rezoluţia adoptată cu 429 de voturi pentru şi 225 împotrivă, din cele 673 de voturi exprimate în plenul Parlamentului  European  de la Strasbourg,   prin care a fost decretată „starea  de urgență  climatică”. Au existat 19 abţineri. Europarlamentarii au cerut Comisiei Europene „să asigure pe deplin legislaţia necesară și propunerile bugetare să fie pe deplin aliniate” cu obiectivul limitării încălzirii globale la 1,5 grade Celsius. Prin programul politic  al   noii  Comisii   Europene,  se  propune ca  obiectiv  principal    un  nou  „Green  Deal”:  atingerea neutralității  climatice până  în 2050 – ZERO emisii  de carbon, emisii  reduse  cu  50%  până  în 2030! Efortul necesar pentru  atingerea  acestor  obiective  este uriaș:  emisiile  de carbon vor  avea un preț,  eforturi  pentru  decarbonizarea  tuturor  industriilor,  eforturi  în cercectare și inovare, orientarea  investițiilor  către  aceste  obiective.

Padurile gestionate durabil, cu  o  dezvoltare către  combaterea  schimbărilor climatice și  protecția biodiversității –  conceptul  Smart Climate  Forestry –  furnizează o  resursă  naturală  sustenabilă  ca  bază  a bioeconomiei.

„Pădurile și lemnul fac parte din ambele soluții, absorb carbonul din atmosferă și îl depozitează ca lemn. Cherestea recoltată din păduri poate fi transformată în produse de construcție de mare valoare utilizând doar o parte din energia și carbonul de care ar avea nevoie alte materiale”-  se arată  într-o lucrare  științifică  a  CEI – Bois – Confederația Europeană a Industriilor de Prelucrare a Lemnului.

Orientările principale de politici la nivelul UE sunt:

 • trecerea la o economie  circulară  bazată  pe  reutilizare  și  reciclare  a resurselor;
 • dezvoltarea  bioeconomiei –  o  economie bazată  pe  resurse  naturale, gestionate sustenabil;
 • utilizarea energiilor regenerabile;
 • conservarea biodiversității.

Specialiștii din domeniu, speakerii evenimentului și reprezentanții tuturor sectoarelor reprezentative din industria lemnului și administrarea pădurilor vor încerca să ofere un răspuns împreună cu autoritățile la întrebarile care trebuie  sa stea la  baza  unei  strategii  forestiere  nationale.

 • Unde  se regăsește România,  domeniul pădurilor  și  al  industriilor  bazate  pe  lemn   din  România, în contextul  acestor  politici  și dezvoltări  europene, care au  devenit ținte de atins  sau  vor  deveni ținte  și pentru  România ?
 • Care este  starea  pădurilor conform  datelor  Inventarului  Forestier  Național?
 • Este  recolta  de lemn din pădurile  României  sustenabilă?
 • Pot pădurile  României satisface  necesarul de resursă concomitent cu protejarea elementelor de patrimoniu natural și asigurarea  funcțiilor ecosistemice ale pădurilor?
 • Care  ar  trebui  sa fie  sensul  evoluțiilor  măsurilor  de combatere  a tăierilor  ilegale?
 • Pornind  de la  provocările  lansate  de starea  pădurilor  și  a economiei  bazate  pe lemn din România  în contextul politicilor  europene,  care  ar  trebui  să fie  prioritățile   de finanțare  pentru  domeniul pădurilor, în noul  exercițiu  financiar  al  UE dedicat  politicii  agricole  comune,  exercițiu  în care  România și-a  propus să aloce 35 %  din sumele  disponibile  măsurilor  de mediu  și  climă?
 • Un punct  separat al agendei îl reprezintă subiectul  tăierilor  ilegale, amploarea  și  gravitatea  acestora, în contextul  diferenței  între cifra “volumului  dispărut”  dat de Inventarul  Forestier  Național  și volumul “legal” al  recoltei  raportat  de Institutul  Național  de Statisitcă.